:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-682165 โทรสาร : 053-682165

ชื่อ: ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา กรมทหารพรานที่ 36 ครบรอบ 39 ณ ค่ายเทพสิงห์

3 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

 

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 66 นายสงกรานต์ สันติกูล นายก อบต.แม่คง พร้อมด้วยนางอรพิรณ์ ทองปาน รองนายก อบต.แม่คง เข้าร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมทหารพรานที่ 36 ครบรอบ 39 ณ ค่ายเทพสิงห์ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร