:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-682165 โทรสาร : 053-682165

ชื่อ: กิจกรรม "หน้าบ้าน น่ามอง แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข" ตามถนนสายหลักบ้านทุ่งแล้ง และบ้านหนองป่าแขม

7 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

 

7 เมษายน เวลา 09.00 น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง และคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ได้ทำกิจกรรม "หน้าบ้าน น่ามอง แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข" ตามถนนสายหลัก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแล้ง และหมู่ 10 บ้านหนองป่าแขม ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การทำกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร