:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-682165 โทรสาร : 053-682165

ชื่อ: ประชุมหารือโครงการจัดงานประเพณีแห่พระพุทธรูป และประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลแม่คง

7 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

 

7 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ร่วมประชุมหารือโครงการจัดงานประเพณีแห่พระพุทธรูป ซึ่งมีกำหนดจัดในวันที่ 13 เม.ย. และประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลแม่คง มีกำหนดจัดในวันที่ 15 เม.ย.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร