:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-682165 โทรสาร : 053-682165

ชื่อ: การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่

29 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

อบต.แม่คง และอปพร.อบต.แม่คง ร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามแนวทางแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ทางถนนที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 ณ. ด่านชุมชนที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายสงกรานต์ สันติกูล นายก อบต.แม่คง ได้มอบ เครื่องดื่มและอาหารว่างให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร