:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-682165 โทรสาร : 053-682165

ชื่อ: เข้าศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

31 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

29 พฤษภาคม 2566 นายสุรศักดิ์ ตันวงศ์ษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง เข้าศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้างกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้เข้าศึกษาแนวทางในการดำเนินโครงการดังกล่าวฯ เพื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คงจะได้ดำเนินโครงการต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร