:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-682165 โทรสาร : 053-682165

ชื่อ: สวนสาธารณะหนองตะหึกแดง

1 มี.ค. 2564

รายละเอียด:

สวนสาธารณะหนองตะหึกแดง เป็นต้นแบบคลองสวยระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย ของชาวอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง
โทรศัพท์ : 0 5368 1165

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร