:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-682165 โทรสาร : 053-682165

ติดต่อเรา

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง
เลขที่ 52/3 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58110
โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-682165
อีเมล : saraban@maekhong.go.th  
เว็บไซต์ : www.maekhong.go.th 
Faceboook : องค์การบริหารส่วนตำบล แม่คง

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น