ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

 วิสัยทัศน์

ชุมชนน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตดีทุกด้าน  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ

     1.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และเศรษฐกิจชุมชน ในการพึ่งตนเอง

     2.กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

     3.ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

     4.ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

     5.พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง พัฒนาบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น 

     6.ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคติดต่อ

     7.ส่งเสริม สนับสนุน และบริการด้านการศึกษา

     8.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาล

 

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/06/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
13
เดือนนี้
1,568
เดือนที่แล้ว
1,568
ปีนี้
2,564
ปีที่แล้ว
3,129
ทั้งหมด
11,427
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
28/06/2564 4 13 1,568 1,568 2,564 3,129 11,427 3.236.241.39
{{--cookie zone--}}