ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


ลำดับรายการวันที่
1ข้อมูลสถิติการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( ต.ค 65 - มี.ค 66 )28 มี.ค. 2566
2สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค - บริโภค ประจำปี 2566 ( ต.ค65 - มี.ค66) 28 มี.ค. 2566
3ข้อมูลสถิติการให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 256628 มี.ค. 2566
4ข้อมูลสถิติการให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการประจำเดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 256628 มี.ค. 2566
5ข้อมูลสถิติการให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุดเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 256628 มี.ค. 2566
6สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค - บริโภค ประจำปี 2564 (เม.ย65 - ก.ย65) 10 ต.ค. 2565
7ข้อมูลสถิติการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( เม.ย 65 - ก.ย 65 )3 ต.ค. 2565
8สถิติการเข้ารับบริการ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 256531 มี.ค. 2565
9สถิติการให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุดเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 256531 มี.ค. 2565
10สถิติการให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 256531 มี.ค. 2565
11ข้อมูลสถิติการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( ต.ค 64 - มี.ค 65 )28 มี.ค. 2565
12สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค - บริโภค ประจำปี 2565 (ต.ค64 - มี.ค 65) 28 มี.ค. 2565
13สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค - บริโภค ประจำปี 2564 (เม.ย - ก.ย 64) 28 ต.ค. 2564
14ข้อมูลสถิติการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ปี 256430 เม.ย. 2564
15สถิติการเข้ารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 256431 มี.ค. 2564
16สถิติการให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 256431 มี.ค. 2564
17สถิติการให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 256431 มี.ค. 2564
18สถิติการให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุดเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 256431 มี.ค. 2564
19สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค - บริโภค ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)31 มี.ค. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/06/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
13
เดือนนี้
1,568
เดือนที่แล้ว
1,568
ปีนี้
2,564
ปีที่แล้ว
3,129
ทั้งหมด
11,427
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
28/06/2564 4 13 1,568 1,568 2,564 3,129 11,427 3.236.241.39
{{--cookie zone--}}