ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


ลำดับรายการวันที่
1การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ19 มิ.ย. 2564
2การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ19 มิ.ย. 2564
3การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน19 มิ.ย. 2564
4การรับชำระภาษีป้าย19 มิ.ย. 2564
5การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่19 มิ.ย. 2564
6การจดทะเบียนภาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา19 มิ.ย. 2564
7การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือ โปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ19 มิ.ย. 2564
8การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ19 มิ.ย. 2564
9การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง19 มิ.ย. 2564
10การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2119 มิ.ย. 2564
11การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ19 มิ.ย. 2564
12การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร19 มิ.ย. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/06/2564
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
13
เดือนนี้
1,568
เดือนที่แล้ว
1,568
ปีนี้
2,564
ปีที่แล้ว
3,129
ทั้งหมด
11,427
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
28/06/2564 6 13 1,568 1,568 2,564 3,129 11,427 3.236.241.39
{{--cookie zone--}}