ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 12 ก.ย. 2565
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256525 ม.ค. 2565
3การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และสิ่งเปรอะเปื้อน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติ่ม (ฉบับที่2 ) 256420 ส.ค. 2564
4ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256430 ก.ย. 2563
5ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 25648 ก.ย. 2563
6ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง เรื่องควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2543 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 ) พ.ศ.256211 ก.พ. 2563
7ข้อญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ประจำปีงบประมาณ 256230 ก.ย. 2561
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256214 ก.ย. 2561
9ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.255828 ก.ย. 2558
10ขัอบังคับตำบลแม่คง เรื่อง ควบคุมการค้าซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.254315 มิ.ย. 2543

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/06/2564
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
13
เดือนนี้
1,568
เดือนที่แล้ว
1,568
ปีนี้
2,564
ปีที่แล้ว
3,129
ทั้งหมด
11,427
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
28/06/2564 6 13 1,568 1,568 2,564 3,129 11,427 3.236.241.39
{{--cookie zone--}}