ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256629 มี.ค. 2566
2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 256531 มี.ค. 2565
3มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ปี 256528 ม.ค. 2565
4มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 256528 ม.ค. 2565
5มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 256528 ม.ค. 2565
6มาตรการป้องกันละเว้นการปฎิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี256528 ม.ค. 2565
7มาตราการป้องกันการรับสินบน ปี 256528 ม.ค. 2565
8มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี 256528 ม.ค. 2565
9มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ปี 256528 ม.ค. 2565
10มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี 256416 ต.ค. 2563
11มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี256416 ต.ค. 2563
12มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี256416 ต.ค. 2563
13มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี256416 ต.ค. 2563
14มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ปี256416 ต.ค. 2563
15มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ปี 256416 ต.ค. 2563
16มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต2 ต.ค. 2563
17มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 ก.ย. 2563
18มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ16 ต.ค. 2562
19มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม16 ต.ค. 2562
20มาตรการป้องกันการรับสินบน16 ต.ค. 2562

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/06/2564
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
13
เดือนนี้
1,568
เดือนที่แล้ว
1,568
ปีนี้
2,564
ปีที่แล้ว
3,129
ทั้งหมด
11,427
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
28/06/2564 6 13 1,568 1,568 2,564 3,129 11,427 3.236.241.39
{{--cookie zone--}}