ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


นางนพรุจ สาริกานนท์
นักบริหารงานการคลังระดับต้น


นางรุ่งรัตน์ นันแดง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางภูษณิศา บุญดวง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางวิไลรัตน์ ใจชุ่ม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวกิ่งจันทร์ คงดำ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


-ว่าง-
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ


นายอนันตรวัฒน์ ไพศาลธารา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/06/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
13
เดือนนี้
1,568
เดือนที่แล้ว
1,568
ปีนี้
2,564
ปีที่แล้ว
3,129
ทั้งหมด
11,427
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
28/06/2564 4 13 1,568 1,568 2,564 3,129 11,427 3.236.241.39
{{--cookie zone--}}