ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


นายสมุทร ปินตาแก้ว
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น


นางสาวนัฐธิชา ใบปลอด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวทิพาพรรณ อินแถลง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางวรนุช กังวาลไพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายนพดล ยวงทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายสิงหราช วิชชาอิสระ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


ส.อ. อัศวิน กำพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวรวิศรา คงอ้าย
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ


นางอุดมลักษณ์ ปวงคำคง
ครู


นางสาวอมารียา วงศ์พนาไพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางศิริพร ปันโน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายประพันธ์ ธรรมชาติสดใส
พนักงานขับรถยนต์


นายคึลอย เอกสังสรรค์
ตกแต่งสวน


นายจรัญ สมคำดี
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำ


นายชวลิต สุขสุดสันต์
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์


นางสาวจิราภรณ์ อุดก้อน
พนักงานจ้างทั่วไปปฎิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป-ว่าง-
พนักงานจ้างทั่วไป ปฎิบัติหน้าที่ธุรการ


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/06/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
13
เดือนนี้
1,568
เดือนที่แล้ว
1,568
ปีนี้
2,564
ปีที่แล้ว
3,129
ทั้งหมด
11,427
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
28/06/2564 4 13 1,568 1,568 2,564 3,129 11,427 3.236.241.39
{{--cookie zone--}}