ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook


1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th
29 มีนาคม 2566

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th
27 มีนาคม 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th
27 มีนาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th
14 มีนาคม 2566

กิจกรรมจิตอาสาทำแนวป้องกันไฟป่าร่วมกับชุมชนท้องถิ่นบ้านทุ่งแล้ง ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th

เมื่อวัน พุธ ที่ 8 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. นายสงกรานต์ สันติกูล นายก อบต.แม่คง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แม่คง ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำแนวป้องกันไฟป่าร่วมกับชุมชนท้องถิ่นบ้านทุ่งแล้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามเข้าไปในพื้นที่สวนป่า พื้นที่ป่าธรรมชาติ และแหล่งชุมชน

09 มีนาคม 2566

ดำเนินการฉีดพ้นน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ได้ดำเนินการฉีดพ้นน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ เขตชุมชน/หมู่บ้าน ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง

02 มีนาคม 2566

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th
 
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ดังนี้
ที่อยู่ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : saraban@maekhong.go.th
เว็บไซต์ : http://www.maekhong.go.th
แอปพลิเคชั่น facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง
22 กุมภาพันธ์ 2566

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th
 
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566
10 กุมภาพันธ์ 2566

แผนปฏิบัติการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th
 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
10 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ประจำปี 2566 (1 ต.ค.2565 - (30 ก.ย 2565),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2566

#แผ่นพับประชาสัมพันธ์   โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th
02 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านบริการพร้อมเพย์ (PromptPay),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th
02 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th
02 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสมัพันธ์ ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/zcota1  หรือ ตามคิวอาร์โค้ด  ด้านล่างนี้,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th
27 มกราคม 2566

การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม ปีการศึกษา 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง,maekhong.go.th
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม ปีการศึกษา 2566
     ด้วยที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (หมู่บ้าน อพป.) ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต และจัดส่งเอกสารไปที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 13 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียดเพิ่มเติมประสานได้ที่ คุณเภลิงศักดิ์ ที่รัก หมายเลขโทรศัพท์ 088-8913063 และ 053-611327
26 มกราคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (147 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/06/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
13
เดือนนี้
1,568
เดือนที่แล้ว
1,568
ปีนี้
2,564
ปีที่แล้ว
3,129
ทั้งหมด
11,427
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
28/06/2564 4 13 1,568 1,568 2,564 3,129 11,427 3.236.241.39
{{--cookie zone--}}