ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebookข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.25-013 สาย47 บ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ 1 ต.แม่คง กว้าง 4.00เมตร ยาว245.00เมตร หนา0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายจำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.25-003 สายทางถนนสาย 6 บ้านหนองป่าแขม หมู่ที่10 ต.แม่คง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร พร้อมป้ายจำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 มีนาคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.25-013 สาย47 บ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ 1 ต.แม่คง กว้าง 4.00เมตร ยาว245.00เมตร หนา0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายจำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มีนาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.25-003 สายทางถนนสาย 6 บ้านหนองป่าแขม หมู่ที่10 ต.แม่คง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร พร้อมป้ายจำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 กุมภาพันธ์ 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.25-026 สาย37 บ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ 1 ต.แม่คง กว้าง 4.00เมตร ยาว390.00เมตร หนา0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,560ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายจำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) King27 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านทุ่งแล้ง สาย 1 (สายเกษตร) รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.25-011 บ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตรหรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ลูกบาศก์เมตรไหล่ทางข้างละ 1 เมตร14 กันยายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสวนสาธารณะตลาดริมยวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)10 พฤษภาคม 2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสวนสาธารณะตลาดริมยวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 มีนาคม 2565
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 31 มีนาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง(Off Grid) ของหมู่บ้าน ห้วยกองแป ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 มีนาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสวนสาธารณะตลาดริมยวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)15 มีนาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง(off-Grid) บ้านห้วยกองแป ม.3 ต.แม่คง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 15 มีนาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256527 สิงหาคม 2564
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ.25-013 สาย47 บ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ 1 ต.แม่คง กว้าง 4.00เมตร ยาว245.00เมตร หนา0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายจำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสวนสาธารณะตลาดริมยวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง(Off-Grid) ของหมู่บ้านห้วยกองแป ต.แม่คง 07 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสวนสาธารณะตลาดริมยวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)25 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก16 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโซฟา เพื่อใช้รับรองแขกที่ติดต่อ ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คงและแขกของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมประปาภูเขาบ้านแม่สะลาบ ม.8 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้ำแบบซัมเมิส เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเนื่องจากประสบภัยแล้งบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 11 ต.แม่คง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แผงเซลล์แสงอาทิตย์(แผงโซล่าเซลล์) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเนื่องจากประสบภัยแล้ง บ้านห้วยแห้งหมู่ที26 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แผงเซลล์แสงอาทิตย์(แผงโซล่าเซลล์) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเนื่องจากประสบภัยแล้ง บ้านห้วยแห้งหมู่ที26 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แผงเซลล์แสงอาทิตย์(แผงโซล่าเซลล์) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเนื่องจากประสบภัยแล้ง บ้านห้วยแห้งหมู่ที26 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยเฉพาะเจาะจง12 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยเฉพาะเจาะจง12 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยเฉพาะเจาะจง12 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมประปาภูเขาพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านแม่ก๋อนใต้ บ้านแม่ละมอง บ้านห้วยยาก อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2563
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 256430 กันยายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 256431 สิงหาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 256431 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 256430 มิถุนายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 256429 มกราคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256331 ธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 256330 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 256331 ตุลาคม 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/06/2564
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
264
เดือนที่แล้ว
1,074
ปีนี้
4,954
ปีที่แล้ว
3,129
ทั้งหมด
13,817
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
28/06/2564 3 15 264 1,074 4,954 3,129 13,817 44.200.82.149
{{--cookie zone--}}